Makine EMC Testi

Makine EMC Testi-Makineler için Elektromanyetik Uyumluluk

Günümüzde makineler hızla elektroniğe evrilmiş bulunmakta ve artık endüstri 4.0 konuşmaktayız. Elektronik sistemlerle ayrılmaz bir bütün haline gelmiş olan Makineler doğal olarak Elektromanyetik gürültü yaymakta ve bu elektromanyetik alandan etkilenebilmektedir.

CE İşareti kapsamında Makineler için her ne kadar 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği uygulansa da bu tek başına yeterli olmamakta,  Makineler 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliğine de uygun olmak zorundadır. Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği kapsamında yapılan testlere EMC Testi-(Electromagnetic Compability Test) denmektedir.

Makine EMC Testi için laboratuvarımızda ücretsiz bilgi alabilirsiniz.

Makineler 2014/30/AB EMC Yönetmeliği kapsamında 2 grup olarak değerlendirilir. Bunlar:

  • Hafif Sanayi Makineleri
  • Ağır Sanayi Makineleri

Hafif Sanayi Makineleri EMC Testi Standartları:

  • EN 61000-6-1 Elektromanyetik uyumluluk (emu);Bölüm 6-1:Genel standardlar-Yerleşim birimleri, ticari ve hafif sanayi ortamları için bağışıklık standardı
  • EN 61000-6-3 Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 6-3:Genel standardlar-Yerleşim birimleri, ticari ve hafif sanayi ortamları için emisyon standardı

Ağır Sanayi Makineleri EMC Testi Standartları:

  • EN 61000-6-2 Elektromanyetik uyumluluk (emu) / Bölüm 6-2: Genel standardlar / Endüstriyel çevreler için bağışıklık
  • EN 61000-6-4 Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 6-4: Genel standardlarEndüstriyel ortamlar için yayınım standardı